مسئول واحد : هادی یوسفی گشتاسب
مدرک تحصیلی: فوق دیپلم برق
سابقه کار:حدود 4سال 

معرفی واحد :
واحد مهندسی پزشکی بیمارستان مجموعه ای است که وظیفه مدیریت تجهیزات پزشکی را در راستای تامین ایمنی لازم برای بیماران ، پرسنل و بهره وری بهینه تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخص کارایی ، اثربخشی و رضایتمندی مشتری را به عهده دارد.
واحد مهندسی پزشکی این مرکز همسو با سایر واحدها در راستای دستیابی به رسالت و چشم انداز و خط مشی کیفیت به اختصار در حال انجام و پیگیری اقدامات زیر می باشد:
1- رویکرد نگهداری پیشگیرانه و سرویس دوره ای کلیه تجهیزات پزشکی سرمایه ای و عقد قرارداد با شرکت های دارای صلاحیت و مورد تایید اداره تجهیزات پزشکی
2 - رویکرد مدیریت انرژی و کسب گواهینامه استاندارد
3- بیشتر کردن قابلیت اطمینان از دستگاه و کالیبراسیون تمامی تجهیزاتی که شامل آن می شوند.
4- آموزش دوره ای و درون بخشی تجهیزات و دستگاه ها در جهت افزایش طول عمر دستگاهها
5- سرویس دوره ای تجهیزات جهت کاهش میانگین زمان تعمیرات آنها
6- آماده به کار نگه داشتن تجهیزات و دستگاه های پزشکی این واحد نیز در راستای مسیر تعالی
بیمارستان دارای شاخص های زیر می باشد:
نگهداری پیشگیرانه تجهیزات پزشکی
مدت زمان خواب دستگاههای پزشکی(تعمیرات)
اجرای تست کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-1-24 14:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ