معرفی سوپروایزر کنترل عفونت

نام و نام خانوادگی : شعله رحیمی

کارشناس ارشد پرستاری اطفال

سوابق آموزشی و پژوهشی:

انجام پژوهش با عنوان بررسی کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان

ارائه مقاله در دهمین کنگره اطفال

تدریس مباحث پرستاری جراحی ، ccu، در دانشگاه علمی کاربردی کوار و مرکز درمانی بیمارستان جوادالائمه

سوابق بالینی

پرستار بخش ICU

پرستار بخش اورژانس

سوپروایزر آموزشس

سوپروایزر کنترل عفونت

تلفن تماس:1165
 

 

شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت

سوپروایزر کنترل عفونت مشاوری مطلع و نقش کلیدی و مسئولانه در رابطه با عملکرد تیم کنترل عفونت بیمارستان دارد و یکی از اعضاء فعال کنترل عفونت بیمارستان است. نقش اصلی این فرد ایجاد ارتباط اطلاعاتی مناسب بین بخش های بیمارستان و نیز تسهیل همکاری نزدیک بین پرسنل و گروه کنترل عفونت می باشد.

برخی از وظایف اصلی وی عبارتند از :

1)       تهیه گزارش از کلیه موارد عفونت پس از بررسی پرونده بیماران و گزارش های آزمایشگاه به منظور تکمیل فرم های مربوطه ، به عبارتی تحقیق و بررسی کنترل عفونت در بیمارستان

2)       درخواست انجام نمونه برداری از افراد و مکان های مشکوک به عفونت

3)       همکاری و مشورت در بکارگیری بهتر امکانات موجود و مجزاسازی بیماران عفونی بخش ها

4)       نظارت بر نحوه اجرای روش های ضدعفونی و نظافت طبق استانداردهای موجود

5)       آشناسازی کادر درمانی و مدیران با عفونت های بیمارستانی از طریق برگزاری سمینار و تهیه مقالات آموزشی

6)       ترتیب جلسات آموزشی با پرستاران در تمامی شیفت ها به صورت کارگاه های بحث و گفتگو و نیز تهیه و ارائه اطلاعات تخصصی پرستاری در زمینه شناسایی ، پیشگیری و مانیتورینگ کنترل عفونت در داخل بخش ها

7)       نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل ها و پیشنهادات کمیته کنترل عفونت و گزارش نتایج و ارزیابی های خود به گروه کنترل

8)        شرکت فعال و منظم در جلسات گروه و کمیته کنترل عفونت و تهیه گزارش کار به کمیته مربوطه و همچنین کمک به کمیته به منظور برنامه ریزی وتعیین خط مشی در جهت کنترل عفونت

9)       حضور مستمر در زمینه تدوین خط مشی ها و روش های کنترل عفونت با توجه به چک لیست اعتبار بخشی بیمارستان ها و ارائه چک لیست های نظارتی و ارزیابی بیمارستان از نظر کنترل عفونت با توجه به خط مشی های اختصاصی کنترل عفونت

 

شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت براساس اصول مدیریتی نیز بشرح زیر می باشد

1)       شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و پژوهش

2)       بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

3)       همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ،دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی

4)       شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروه ها برگزار می شود.

5)       تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت

6)       ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان

7)       نیاز سنجی آموزش کارکنان بیمارستان در عفونت های بیمارستانی و پیگیری از تجربه آموزش های ارائه شده مورد نیاز برای رعایت قوانین و مقررات کنترل عفونت

8)       بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم

9)       تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت های بالینی جهت بخش های ویژه و سایر قسمت های آسیب پذیر براساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت

10)    نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور

11)    نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود

12)    همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستان برای تشخیص ، تحقیق ، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی

13)    شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی با رعایت احتیاط های همه جانبه

منبع: وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

کمیته کنترل عفونت بیمارستان جوادالائه شهرستان خرامه
 

فرآیند های کنترل عفونت

تقویم آموزشی کنترل عفونت در سال 1392

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-2 12:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ