بیمارستان جوادالائمه (ع) خرامه در 15/2/88 افتتاح شد .در آن زمان واحد مستقل وشناخته شده ای بنام بهداشت محیط وجود نداشت و تنها چند نیروی خدماتی نظافت آنجا را به عهده داشتند .که آنها نیز از آموزش کافی در زمینه بهداشت محیط برخوردار نبودند . بیمارستان در آن زمان فا قد مهمترین واحدهای لاندری –CSR آشپزخانه – جایگاه موقت زباله و اتاق های تی شوی بود.که به حول وقوه الهی وبا همت و پشتکار ریاست محترم بیمارستان همه این واحدها راه اندازی وتجهیز گردید . با راه اندازی و تجهیز کردن این واحدها بسیاری از مشکلات بهداشتی و کنترل عفونت حل شد و همچنین با حضور مسئول واحد بهداشت محیط بیمارستان و آموزش های لازم به پرسنل خدماتی و پرستاران و همچنین نظارت مستقیم از بخش ها این واحد توانست در مدت کوتاهی به عنوان یکی از مهمترین واحدهای بیمارستان شناخته شود . البته هنوز مشکلات از قبیل کمبود نیروی خدمات در بیمارستان وجود دارد که این مشکل نیز با پیگیری های مکرر ریاست محترم بیمارستان حل خواهد گردید
در حال حاضر واحد های مدیریت پسماند لاندری و بهداشت محیط بعهده کارشناس بهداشت محیط می باشد


شرح وظايف کارشناس بهداشت محيط بيمارستان:

1-هماهنگی و اقدام در جهت تشكیل كمیته بهداشت و كنترل عفونت بیمارستان و شركت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه
2- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشكیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای پرسنل بخش رده های مختلف
3- نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه كارت معاینه پزشكی ، كارت معاینه كارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون
4- بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبكه عمومی ، شبكه خصوصی ) و تشكیل پرونده مربوط به آن
5- كنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر كمی و كیفی و انجام آزمایشات دوره ای میكروبی وشیمیایی و كلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود
6- نظارت ، بررسی و كنترل بهداشتی بركلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفكیك ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی
7- نظارت و كنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب
8- نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه ) بمنظور بررسی كیفیت پالایش فاضلاب
9- كنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز ، استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شركتهای سم پاشی غیر مجاز
10- نظارت و مداخله در تهیه و كاربرد مواد گندزدا وپاك كننده بیمارستان
11- اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات موردنیاز درسمپاشی وضدعفونی ( روپوش – كلاه – دستكش – ماسك – چكمه و . . . ) وتدارك سموم و موادگندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی وضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان
12- بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان ( گرمایش ، سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشكلات احتمالی موجود
13- پیگیری و اقدام درزمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با كمك مسئول فیزیك بهداشت ذیربط
14- نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه كار آشپزخانه شامل :
( شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه ، وضعیت سردخانه ، انبار نگهداری موادغذایی ، سرویسهای بهداشتی ، بهداشت فردی پرسنل بخش ، اطاق استراحت پرسنل بخش ، شستشو و ضدعفونی ظروف ، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده ، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و . . . . )
15- نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همكاری كارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا
16- نظارت و كنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت كلیه نكات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفكیك البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیك ومواد پاك كننده مناسب ونهایتا” ضدعفونی و اطوكشی البسه بخش عفونی و آلوده ( توضیحا” دركاربرد موادضدعفونی كننده بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود . )
17- ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ كردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان
18- ثبت و ضبط اقدامات و مكاتبات اداری و تشكیل بایگانی درست ومنظم به نحوی كه روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق كاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد . ( مستند سازی )
19- نظارت بر ایمنی و مشاركت فعال در كاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان ازجمله پوشش پنجره ها ، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشداردهنده ، مهار كپسولهای طبی و . . .
20- ارائه راهكارهای بهسازی بعنوان اصولی ترین روش كنترل ناقلین
21- انجام امور محوله در شرایط خاص مانند كنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا
22- فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان
23- بطوركلی نظارت و كنترل لازم بهداشتی بركلیه بخش ها – همكاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظائف سازمانی تعیین شده .

مطالب آموزشی
لکه زدایی سریع مواد خطرناک
کتابچه مواد شیمیایی خطرناکجدول پسماند خطرناکمواد گندزدا
پرسیدین چیست؟مدیریت پسماند بیمارستانیزباله های ژنوتوکسیک 

 

 

 

نام و نام خانوادگی مسئول واحد

حسین سعادت جو

مدرک تحصیلی

مهندسی بهداشت محیط

شماره داخلی
1171

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-10-18 12:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ