بخشنامه های واحد آموزش دانشگاه در سال 94


 شماره بخشنامه

 عنوان بخشنامه

 توضیحات

بخشنامه شماره 1

دستورالعمل برگزاری دوره های آموزشی

دستورالعمل برگزاری دوره های آموزشی سال 94 ارسال شده توسط واحد آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بخشنامه شماره 2

جدول سقف ساعات آموزشی کارکنان

قابل توجه همکاران محترم:لطفا به دقت به میزان ساعات آموزشی خود در سال 94 توجه فرمایید.

بخشنامه شماره 3

مهارت های مورد نیاز کامپیوتر

قابل توجه کارمندان محترم:لطفا جدول مهارت های مورد نیاز کامپیوتر در سال 94 را مطالعه نموده و در صورت نگذراندن دوره مذکور اقدام نمایید.

بخشنامه شماره 4

شرایط و ضوابط پذیرش مدرسین غیر هیئت

قابل توجه همکاران محترم: در صورت نیاز به عضویت در دانشگاه به عنوان مدرس غیر هیئت علمی لطفا راهنمای قرار گرفته در این سایت را مطالعه فرمایید.

بخشنامه شماره 5

راهنمای شرکت کارکنان در آزمون های اینترنتی

قابل توجه همکاران محترم :در صورت نیاز به شرکت در ۀآزمون های اینترنتی لطفا راهنمای قرار گرفته در این سایت را مطالعه فرمایید.

بخشنامه شماره  6

شرایط و ضوابط شرکت در آزمون های مهارت های

قابل توجه همکاران :در صورت نیاز به شرکت در آزمون های مهارت های هفتگانه لطفا راهنمای قرار گرفته در این سایت را مطالعه فرمایید.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-3 10:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ