نام واحد : آموزش ضمن خدمت پرستاری

مسئول واحد : شعله رحیمی

تحصیلات کارشناس ارشد پرستاری

تلفن داخلی : 1165

نشانی واحد : مرکز درمانی جوادالائمه  - بخش اداری سوپروایزرآموزش ضمن خدمت پرستاری
شرح وظایف سوپروایزر آموزشی
برنامه ریزی استراتژیک آموزش

سیاست های آموزشی کارکنان 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-26 13:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ