این بیمارستان دارای بخش های اتفاقات-زایشگاه-اتاق عمل-داخلی-جراحی-اطفال-دیالیزو کولیز و CCU می باشد.

بخش های پاراکلینیک رادیولوژی و آزمایشگاه24 ساعته و سونوگرافی 2 روز در هفته (دو شنبه و پنج شنبه)فعال می باشد.

متخصص داخلی، قلب و عروق، جراح عمومی، بیهوشیو اطفال در شیفت صبخ در درمانگاه راند و ویزیت بیماران را انجام می دهند و در شیفت های عصر و شب بصورت ماندگار حضور دارند.

بخش اتفاقات:کلیه خدمات اورژانس و سرپایی در تمام شبانه روز توسط پرسنل زن و مرد در اتفاقات انجام می شود .

بخش داخلی، جراحی ،اطفال. در یک محل و با 18 تخت و 6 پرسنل و 2 بهیار پوشش دهی می شود .بخش مجهز به تجهیزات پزشکی سرنگ پمپ، پالس اکسی متر،مانیتور پرتابل ،دی سی شوک،اینفوژن پمپ و سایر تجهیزات مورد نیاز جهت انجام مراقبت های لازم از بیماران در این بخش ها است .متخصصین داخلی ،جراحی،اطفال در این بخش بیماران بستری می نمایند و تحت درمان قرار می دهند .

بخش دیالیز:بخش دیالیز دارای 6 تخت فعال و با 4 پرسنل پرستاری کاور می شود بیماران در روزهای حضور متخصص در درمانگاه توسط متخصص داخلی ویزیت می شوند.

زایشگاه:توسط 8 کاشناس مامایی کاور می شود .تمام خدمات سرپایی زنان توسط کارشناس مامایی انجام می شود و زایمان طبیعی نیز در این بیمارستان توسط ماما انجام می شود.

اتاق عمل بیمارستان:شامل دو اتاق عمل است .یک اتاق کاملا فعال است و اتاق دوم غیر فعال و غیر مجهز است.3 تکنسین اتاق عمل و 3 نفر تکنسین بیهوشی در اتاق عمل فعالیت میکنند.بیشترین عمل های جراحی مربوط به جراحی عمومی هست.اتاق عمل در حال حاضر تمام روز های هفته به صورت آنکال فعالیت می نماید.

بخش CCU: این بخش در آذرماه سال 1393 افتتاح گردید با 9 پرسنل و 5 تخت بستری، تمام امکانات و تجهیزات بخش ویژه را دارا می باشد.

واحد تست ورزش: این بیمارستان با خریداری دستگاه تست ورزش در سال 1393 فعال شد. در روزهای سه شنبه انجام می شود.

واحد اکو: با همکاری متخصص قلب و عروق در سال 1393 فعال گردید واحد اکو در روز های سه شنبه فعال می باشد.

واحد رسیدگی به شکایات: در سال 1393 راه اندازی گردید و تمام شکایات در این واحد رسیدگی می شود.

واحد بهبود کیفیت: در سال 1393 راه اندازی شده است.

واحد انتقادات و پیشنهادات: در سال 1393 فعال گردیده است و تمام انتقادات و پیشنهادات در این واحد رسیدگی می گردد.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-14 8:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ