معرفی واحدبهبودکیفیت:

با توجه به اهمیت ارتقاء خدمات سلامت و استقرار حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی دفتر بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی به طور رسمی فعالیت خود را از تیرماه سال1392 آغاز کرد . مهمترین هدف در تشکیل این واحد ارتقای کیفیت ، کارایی و اثربخشی خدمات می باشد که نیازمند یک رویکرد نظام مند برنامه ریزی ، نظارت و سنجش پیامدهای بالینی ، انسانی و اقتصادی است . این دفتر متشکل از مسئول واحد و کارشناسان مرتبط در حوزه های مختلف می باشد .

 

نام ونام خانوادگی مسئول واحد:حمیده میرزایی

سمت:مدیربهبودکیفیت

تحصیلات:

سابقه کار:5سال

شرح وظایف:

1.        تهیه و تدوین برنامه استراتژیک

2.        تهیه برنامه  عملیاتی سالیانه

3.       بررسی کیفیت خدمات

4.       ارائه الگوي استاندارد در بخش جذب نيروي انساني، فضاي فيزيكي مناسب و فرآيندهاي كاري

5.       هماهنگی لازم در خصوص ارزشیابی سالانه بیمارستان

6.       ایجاد هماهنگی بین واحد های بیمارستان

7.       ایجاد هماهنگی با سایر واحد های دانشگاه

8.       ایجاد هماهنگی بین بخشی

9.        تهيه و تدوين شاخص هاي  مورد نیاز مسئولان بيمارستان

10.      تهيه وتدوين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مرتبط

11.      جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آماري نسبت به فعاليتهاي مربوطه

12.     تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده از نظرات كارشناسي علمي و كاربردي با مشاركت مديران بيمارستان

13.     بررسی و تدوین راهکارهای افزایش درآمد

14.     بررسی و تدوین راهکارهای کاهش هزینه

15.     بررسی رضایتمندی ارباب رجوع داخلی

16.     بررسی رضایت مندی ارباب رجوع خارجی

17.     پایش مستمر فعالیت ها

18.     تشکیل منظم و مستمر کمیته های بیمارستانی

19.      ارتباط مستمر با مسئولان  بيمارستان در جهت رفع مشكلات

20.     نظارت و ارزيابي عملكرد واحدها در زمينه مديريت بحران و حوادث غيرمترقبه

21.     بررسی پیشنهادات ارائه شده از طرف پرسنل

22.     تحقيق و پژوهش در راستاي فعاليتهاي مربوطه

23.      شرکت در جلسات و کنفرانسهای  مرتبط


 بیانیه رسالت بیمارستان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-2 12:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ