- مسئول بخش/واحد:
میلاد کارآمد

شماره تماس داخلی :

 07132728441-داخلی112    

- تعداد پرسنل
ا نفر مسئول تدارکات

 -سوابق کاری:

آبان ماه 97لغایات تیر ماه 98 مسئول انبار

مرداد ماه98 تا کنون  مسئول تدارکات

 -مدرک تحصیلی:

لیسانس مدیریت صنعتی

 
 

- شرح وظایف و نوع خدمات بخش /واحد:
-بررسی و کسب اطلاعات جامع در خصوص نیازها
مسئول تعیین منبع خرید بررسی قیمت و شرایط خرید خرید عاقلانه و رقابتی تامین نیازهای قسمت های مختلف .

هماهنگی با انبار تدارکات و امور مالی- تهیه، شناسایی و تعیین جایگزینی مطمئن برای عرضه کالا و خدمات بررسی اسناد ،تهیه و تنظیم کلیه مدارک مربوط به خرید .

جمع آوری اطلاعات از فروشندگان لوازم و نمایندگی ها-پیش بینی احتیاجات واحد و اقدام به اخذ اعتبار ات لازم