مسئول علمی بخش داخلی: دکتر فاطمه گریست

مسئول علمی بخش اطفال : دکتر فرانک تکمیل

 مسئول علمی بخش زنان:دکتر آرمان

مسئول علمی بخش گوش حلق بینی:دکتر درنا بی نیاز

مسئول بخش :نرگس میرزائی

سوابق خدمتی:11 سال و 6ماه

کارشناس پرستاری طرحی بیمارستان شهید فقیهی :از سال 5/10/1390الی 19/06/1392

کارشناس پرستاری پیمانی بیمارستان خرامه: از سال 20/06/1392

مسئول بخش داخلی اطفال: از سال1398

 شماره تلفن بخش داخلی:188

 

 

 

 
 

قوانین بخش اطفال  و نوزادان:

1-گرفتن کارت همراه ازواحد پذیرش درهنگام تشکیل پرونده الزامی هست .

۲-ورود آقایان به جز در ساعت ملاقات ممنوع است.

۳- به منظور رعایت قانون انطباق و حفظ مسائل شرعی بیماران همراه بیمار حتما  یک خانم باشد ( همراه مرد مطلقا ممنوع است.)

۴-  دستبندی که هنگام پذیرش توسط پرسنل پذیرش به شما تحویل می گردد جهت شناسایی صحیح بیمار است لطفا در حفظ و نگهداری آن کوشا بوده و از درست بودن اطلاعات روی آن اطمینان حاصل کنید.

۵- دو عدد دستبند شناسایی جهت شناسایی برای نوزاد وجود دارد که به هیچ وجه از دست نوزادان جدا نشود.

۶- جهت گرفتن گواهی ولادت، شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر نوزاد همراهتان باشد.

7- بیمارانی که قرار است سزارین شوند حتما وسایل نوزاد را به همراه داشته باشید.

8- سطل زرد مخصوص زباله عفونی و سطل آبی مخصوص زباله معمولی است.

9- بعد از ترخیص بیمار جهت واکسن نوزادبه شبکه بهداشت واحد واکسیناسیون مراجعه نماید.

10- نوزاد حتما در کات نوزاد کنار تخت مادر خوابانده شود و روی تخت بیمار نباشد.

11- هیچ گاه همراه بیمار و بیمار داخل ایستگاه پرستاری نشود

12- نوزاد را به پهلو خوابانده و هیچ گاه روی سر نوزاد را نکشید و بعد از هر بار شیردهی آروغ نوزاد گرفته شود.

13- استفاده از پستانک و شیر خشک ممنوع است.

14- نرده های کنار تخت بیماران تا زمانی که بیمار روی تخت است بالا باشد.

17-   لطفا در سکوت و آرامش بخش بکوشید و تلفن همراه خود را در حالت سکوت قرار دهید.

18- در صورتی که دچار بیماری مسری مثل سرماخوردگی هستید از حضور در بخش خودداری کنید   

19-مسئولیت مراقبت از وسایل شخصی با بیمار و همراه وی می باشد و بیمارستان هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

20- لطفا تمام وسایل شخصی و ضروری به همراه داشته باشید (مانند دمپایی، مسواک، قاشق، چنگال و...).

۲۱- تقاضا می شود به منظور جلوگیری از صدمه به بیماران و انتقال بیماری به محیط خانه از نشستن روی زمین و تخت بیمار خودداری فرمایید.

۲۲- بیمارستان جهت حفظ سلامت شما لباس های مخصوص بیمار تهیه کرده که بعد از استفاده از لباس و ترخیص بیمار به منظور جلوگیری از انتقال آلودگی از بردن به منزل خودداری نموده و لباس ها را تحویل دهید.

۲۳-رعایت حجاب اسلامی در تمام ساعات شبانه روز الزامی است.

24- منشور حقوق بیمار درورودی بخش وبه برگه آموزش شما درپایین تخت نصب می باشد لطفا آن را مطالعه فرمایید.

25- جهت بهبود کیفیت خدمات ، انتقادات وپیشنهادات خودرا در صندوقی که بدین منظور نصب شده است بیندازید.

- فرایند بستری بیماران:

-بیمار از مطب با در دست داشتن برگ دستورات پزشک و شرح حال به واحد پذیرش بیمارستان مراجعه و تشکیل پرونده با دفترچه خود بیمار انجام گردد. و راهنمای ورود به بخش را از طریق راهنمای مراجعین روی دیوار و یا سوال از نگهبانی دنبال کرده و به بخش مراجعه کند. و همراه جهت گرفتن رضایت بستری ( ولی قانونی بیمار ) حتما حضور داشته باشند.