درمانگاه بیمارستان جواد الائمه (ع) در ضلع شرقی بیمارستان واقع شده است و مراجعه کنندگان محترم میتواند ازسمت بلوار شفاء(جنب  ورودی اصلی بیمارستان)و یااز داخل بیمارستان به آن دسترسی داشته باشند.

 

مسئول درمانگاه:

لیلا انصاری

 مدرک تحصیلی:

کارشناس پرستاری

 

سوابق کاری:

کارشناس پرستاری بخش هماتولوژی بیمارستان نمازی شیراز از سال 1384_1392

سوپر وایزر بیمارستان خرامه از سال 1392_1398

مسئول درمانگاه از سال 98 تاکنون

 

 

 

 

درمانگاه تخصصی از شنبه تا پنج شنبه و از ساعت ۷:۳۰ صبح الی 14آماده ارائه خدمت به همشهریان گرامی می باشد                                                                                                                                             .

پزشکان عمومی درتمام اوقات شبانه روز و بصورت ۲۴ ساعته در ساختمان اصلی بیمارستان، بخش اتقاقات حضور داشته و خدمات سلامت را به بیماران ارائه می دهد.

نوبت دهی درمانگاه:

حضوری: درصورتی که مراجعه کننده دردرمانگاه حضور داشته باشد بامراجعه به پذیرش برگ نوبت دهی راتحویل می گیرد .

 

نوبت دهی اینترنتی:

مراجعه کننده محترم با دانلود کردن برنامه پذیرش 24 ساعته از بازار و نوبت به صورت اینترنتی و nobat .sums. ac.ir یا در سامانه نوبت دهی کلیه متخصصین از قبل می باشد وبا ارائه نوبت که از قبل اخذ شده است نوبت جهت متخصص مربوطه انجام می گیرد.