مسئول واحد : حسن کشاورز

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

مدت مسئولیت : از سال 1399

سوابق کاری : ----

شماره تلفن داخلی :118

 

 

 

 

 

 

 

 
 

شرح وظایف :

 1. مدیریت واحد
 2. برنامه‌ریزی جهت بازدید دوره‌ای از کلیه بخش‌های بیمارستان.
 3. جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه تجهیزات پزشکی
 4. مستند سازی و تجزیه وتحلیل تعمیرات پزشکی و تنظیم گزارشات مربوطه
 5. نیاز سنجی آموزش در زمینه نگهداشت تجهیزات پزشکی
 6. تهیه دستور العمل ها ی نگهداری پیشگیرانه ونظارت بر آنها
 7. رزیابی و نظارت بر خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی
 8. نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی
 9. نظارت بر ارتقاء و به‌روزرسانی تجهزات پزشکی
 10. پیشنهاد بودجه نگهداشت تجهزات پزشکی مرکز
 11. نترل و نظارت بر ورود و خروج تجهزات پزشکی مرکز
 12. نظارت و تایید کلیه فاکتورهای تجهزات پزشکی سرمایه ای(اعم از خرید،نگهداری،کالیبراسیون وتعمیر)
 13. عضویت و حضور فعال در کمیته تجهزات پزشکی بیمارستان
 14. جمع بندی و الویت بندی نیازهای تجهزات پزشکی بیمارستان براساس سطح بندی و رسالت تعریف شده بیمارستان از طرف دانشگاه و انعکاس به اداره تجهیزات پزشکی در ابتدای هر سال و یا حسب مورد
 15. ارتباط مستمر با اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه به صورت مستقیم و همچنین اخذ اخرین بخش نامه ،ابلاغیه ها و اخبار حوزه تجهزات پزشکی از سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع (WWW.IMED.IR)و اجرای آنها.
 16. حفظ و تکمیل سوابق فنی دستگاههای در حال بهره برداری در مرکز
 17. برنامه ریزی برای انجام فرایند های PM،کنترل کیفی ،کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و نظارت بر چگونگی اجرای آنها
 18. برنامه ریزی آموزشی کاربری تجهزات پزشکی در مرکز و تهیه دستور العملهای کاربردی حسب نیاز
 19. کنترل ونظارت بر کلیه خریدهای مواد و تجهزات پزشکی
 20. حضور در نمایشگاه های تخصصی وسمینار های علمی مرتبط
 21. انجام وظایف و امور محوله تحت نظارت مدیر بیمارستان