مدارک پزشکی
 
مسئول بخش : سیده الهه کشاورز
مدرک تحصیلی : کارشناس
مدت مسئولیت : از سال 97
سوابق کاری :
شماره تلفن داخلی : 1115
 
علوم پزشکی و بهداشتی نیز همانند بسیاری از علوم جهانی مدام در حال تغییر، دگرگونی و پیشرفت است و این پیشرفت مدیون دستیابی به اطلاعات غنی و قابل استفادة گذشته است و مدارک پزشکی به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین کننده اطلاعات در نظام بهداشتی و درمانی است که در زنجیره اطلاعاتی جایگاه انکار ناپذیر و بسیار ارزشمندی را به خود اختصاص داده است.
از آنجایی که مدارک پزشکی و اطلاعات موجود در آن اهرمی بسیار مطمئن،‌ با ارزش و قابل اعتماد در زمینه سیاستگذاری و برنامه ریزی های مدیران بهداشتی و درمانی می باشد،‌ لذا در اصلاح‌،‌ بهبود و پیشبرد آن باید نهایت سعی و کوشش را نمود و این امر مشروط به شناسایی بخشهای مدارک پزشکی مراکز درمانی،‌ همچنین شناخت معایب و محاسن و اقدام در جهت اصلاح و بهبود آنها می باشد . شناخت بخش مدارک پزشکی و توانمندیهای آن نه تنها بررسی تک تک فرمهای بکار برده شده به عنوان محلی برای ثبت داده ها و منبعی برای بازیابی اطلاعات مفید می باشد بلکه ارزیابی عملکرد قسمتهای تشکیل دهنده بخش مدارک پزشکی که هر یک به نوعی در فرآیند جمع آوری ،‌ ترتیب،‌ ذخیره مناسب،‌ کلاسه بندی منطبق با اطلاعات آن مرکز،‌ بازیابی صحیح در رده های مختلف و با اهداف متفاوت برحسب نیاز مرکز درمانی و آمارگیریهای بهداشتی و درمانی که پایه استدلالهای منطقی در نوع خدمات ارائه شده و مؤثر در پیش بینی های بعدی هستند را نیز در بر می گیرید .

شرح مختصر از فعالیت واحد :
1)جمع آوری آمار بخش های بیمارستان به صورت ماهیانه
2)ارسال آمار هفتگی و ماهیانه به ریاست بیمارستان
3)تکمیل سامانه ی آمار و اطلاعات بیمارستانی
4)تمیل سامانه ی آواب
5)محاسبه شاخص های مدارک پزشکی
6)مسئول ارسال پرونده ها در سامانه سپاس
7)تحویل و چک پرونده های سرپایی و بستری بر اساس لیست و his بیمارستان
8)چک پرونده های سرپایی و بستری بر اساس حداقل های مورد لزوم
9)کدگذاری پرونده های بستری و ثبت آن در his بیمارستان
10)پاسخ گویی به نامه های درون سازمان و برون سازمانی در ارتباط با مدارک پزشکی بیمار
11)فایل پرونده های سرپایی و بستری بیماران و پیگیری پرونده های ارسال نشده به واحد فناوری اطلاعات سلامت
12)برگزاری کمیته مدیریت اطلاعات سلامت به صورت ماهیانه
 
 
اهداف اختصاصی :
- نگهداری صحیح مدارک پزشکی به منظور ایجاد سرعت وسهولت دسترسی و بازیابی پرونده ها
- بایگانی صحیح و دقیق مدارک بنحوی که بتوان هرگونه دفاع از پرونده را جهت حمایت از اقدامات انجام شده توسط پزشک و سایر کادر درمانی انجام داد.
- ایجاد سابقه کاملی از بیمار با مدارکی که در برگیرنده اطلاعات کافی برای نمایش واضح هویت بیمار . تعیین تشخیص ها و درمانها و ثبت دقیق نتیجه هرگونه درمان باشد
- فراهم کردن زمینه تداوم مراقبت از بیمار در پذیرشهای بعدی
- فراهم کردن منبعی برای ارزیابی کفایت و مناسب بودن مراقبت انجام شده
- فراهم کردن زمینه برای برنامه ریزی اساسی در مورد مراقبت و درمان بیماران توسط مدیریت بیمارستان
- پاسخگویی مناسب و سریع به مراجع قانونی در جهت کسب حقوق قضایی مربوط به بیمار یا بیمارستان
- پاسخگویی مناسب و سریع به پزشکان و پژوهشگران در جهت کمک به انجام تحقیقات
- افزایش رضایتمندی مراجعین باعملکردقیق، صحیح وموثر در واحد بایگانی مدارک پزشکی
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/26
تعداد بازدید:
478
Powered by DorsaPortal