مدیریت بیمارستان
نام و نام خانوادگی :
سمت:
رشته تحصیلی :
شماره داخلی :
سابقه کار :
 حمیده میرزائی
مدیر بیمارستان
کارشناس بیهوشی
1127
13 سال
 
 
سوابق کاری :
 
مسئول حقوق و دستمزد بیمارستان خرامه
مسئول نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان خرامه
مسئول بهبود کیفیت بیمارستان خرامه
مسئول امور عمومی بیمارستان خرامه
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/22
تعداد بازدید:
687
Powered by DorsaPortal