تلفن های تماس
 تلفن های بیمارستان             داخلی ها
32728440 - 071
32728441 - 071
32728442 - 071
32728443 - 071
اطلاعات و نگهبانی       0
پذیرش بیمارستان     1116
پذیرش درمانگاه       250
مسئول درمانگاه        251
سوپروایزر               1135
دفتر ریاست            1127
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/01/11
تعداد بازدید:
431
Powered by DorsaPortal