آموزش ضمن خدمت
 
مسئول بخش : فاطمه شیروانی
مدرک تحصیلی : کارشناس
مدت مسئولیت : از سال 96
سوابق کاری :  ---
شماره تلفن داخلی :  1182
 

این واحد رسالت توانمندسازی پرسنل شاغل در بیمارستان از طریق ارتقا سطح علمی انان و اموزش های حرفه ای می باشد. این واحد زیر نظر سوپروایزر اموزشی بیمارستان اداره میشود. درهرکدام از بخش های بیمارستان نیز رابطین اموزشی همسو با سیاست های این واحد به فعالیت می پردازند

شرح وظایف سوپروایزر اموزشی:
سوپروایزراموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت های اموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز اموزشی و درمان در جهت تحقق اهداف سازمان را به عهده دارد

1)تعیین اهداف اموزشی (کوتاه مدت-میان مدت و بلندمدت)
2)تعیین نیاز های اموزشی(مددجو و خانواده-رده های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدیدالورود)
3)تعیین اولویت های اموزشی و و تدوین برنامه های اموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیاز های اموزشی
4)اجرای برنامه های اموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها
5)تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های اموزشی بخش های مرتبط
6)تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی خدمات پرستاری و مامایی مورد نیاز مددجویان
7)پیشنهاد تهیه کتب،مجلات،جزوات و وسایل کمک اموزشی جهت ارتقا سطح اگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
8)تشکیل کمیته توانمندسازی اموزش
9)پیشنهاد ایجاد زمینه تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیت های اموزشی و پژوهشی
10)همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحد ها جهت نیاز سنجی اموزشی کارکنان و مددجویان
11)همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقا سطح اموزش

رابطین آموزش:

بخش سی سی یو:
خانم عقیله میرزایی
 
بخش داخلی:
خانم زهرا ترابی
 
بخش اتفاقات:
خانم ناهید آزادی

بخش ازمایشگاه:
آقای برنا نصیرپور
 
بخش رادیولوژی :
خانم سهیلا ارجی
 
بخش دیالیز :
خانم بهجت انصاری

بخش زایشگاه:
خانم مهشید جلال زاده
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/11
تعداد بازدید:
690
Powered by DorsaPortal